• Algunes adresses web interessants

  • Saber com és el lloc on habiten les diferents espècies animals és important per saber com viuen, què necessiten, com gestionar els recursos naturals i les activitats de lleure. Hi trobareu informació sobre la flora,  gestió de recursos, espais naturals, etc.

  • Activitats per conèixer la història de la terra

  • Material  relatiu a les espècies cinegètiques, àrees de caça i manuals de gestió.

  • Informació sobre la gestió forestal sostenible i altres recursos no fusters.

  • Conèixer esdeveniments del passat mitjançant la transmissió oral és important per compilar la memòria històrica i el costumari propis d'un país. En aquest bloc hi trobareu material etnogràfic i històric d’Odèn.

Skip Navigation

Navigation