Esllavissada de Santa Bàrbara

Autors: Aleix C., Pau H., Laia C., Mohamet B., Eudald V.

IES FRANCESC RIBALTA / 3r ESO _ 7 de maig de 2010

 

Per a que es doni un esllavissament Intervenen:

1. Propietats de les roques:
2. El recobriment de vegetació superficial.
3. L’aigua
4. Sismes

L’esllavissada de Santa Bàrbara es va donar fa tres segles (al 17...) o a una crisis sísmica que va haver a tot el Pirineus al 1428, amb el condicionant que les Roques es trobaven molt fracturades o debilitades.
Rep aquest nom per que hi ha l’ermita de Santa Bàrbara molt a prop (nucli del Racó), o bé per que l’esllavissada va ocórrer el dia de Santa Bàrbara.
L’esllavissada està conformada per grans blocs de roques que actualment es troben en equilibri i per tant no cal patir per una caiguda d’aquests blocs sobre la carretera. No obstant no es descarta que pogués haver una nova esllavissada de la part de darrera de la muntanya, ja que es troben línies de debilitat.

Diferència entre:
Despreniment: caiguda de material a l’aire lliure.
Esllavissada: caiguda de material seguint la vessant, lliscament del material.